Uzdrowisko Konstancin-Jeziorna

Jedną z najsłynniejszych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce, mogących poszczycić się ciepłymi wodami mineralnymi, tężnią solankową oraz znanymi również za granicą ośrodkami medycyny jest Konstancin-Jeziorna. Miejscowość położona jest w najbliższym sąsiedztwie Warszawy co dodatkowo podnosi jej atrakcyjność. Właśnie tutaj, nieopodal urokliwej rzeki otoczonej pięknymi lasami twórca polskiej szkoły rehabilitacji, profesor Marian Weiss, postanowił w latach 50tych XX wieku założyć szpital i działający przy nim ośrodek rehabilitacji. Spadkobiercą ośrodka jest obecnie od 1 kwietnia 2010 roku Szpital imienia prof. Mariana Weissa, będący niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp.z o.o.. Misją ośrodka, określoną od początku jego istnienia, jest prowadzenie leczenia schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wraz z rehabilitacją. Podstawowe usługi ośrodka, potocznie nazywanego od lat STOCER to fizjoterapia, traumatologia – inaczej chirurgia urazowa obejmująca operacyjne leczenie kości, stawów, wiązadeł, pośrednio także mięśni i ścięgien – usługi neuroortopedyczne, rehabilitacyjne.

Do 2010 roku ośrodek nosił nazwę Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa STOCER. Nie bez kozery – to właśnie profesorowi Weissowi zawdzięcza on swój rozwój w latach 70tych XX wieku i sławę. Misja, jaką swoją działalnością realizował profesor Weiss wykraczała jednakże poza czysto fizyczną rehabilitację i leczenie osób niepełnosprawnych. Chciał on przywracać osoby niepełnosprawne do życia w społeczeństwie, wspierać ich integrację z osobami sprawnymi. To dzięki niemu i pracującemu z nim od początku personelowi ośrodka do zakresu usług świadczonych przez STOCER włączono naukę nowego zawodu, naukę samodzielnego funkcjonowania po amputacji kończyny, wszczepieniu protezy. Objęcie osób niepełnosprawnych tak kompleksowym wsparciem przyniosło szpitalowi, noszącemu dziś imię swego założyciela, sławę i uznanie w kraju oraz poza jego granicami.